Sidebar atas

Jumat, Oktober 04, 2013

SOAL SOAL UJIAN NASIONAL 1988 SMA/MA

SOAL SOAL UJIAN NASIONAL 1988 SMA/MA

 1. 1. Jurusan (Program)IPA SMA/MA
 1. 2. Jurusan (Program)IPS SMA/MA

  Informasi jadwal ujian nasional 1988 tidak seperti di atas
  Hanya untuk latihan

 2. Riyadhus Shalihin
  -Imam An-Nawawi-
  Bab 4: Kebenaran
  Keenam: Dari Abu Khalid yaitu Hakim bin Hizam رضي الله عنه, ia masuk Islam di zaman pembebasan Makkah, sedang ayahnya adalah termasuk golongan pembesar-pembesar Quraisy, baik di masa Jahiliyah ataupun di masa Islam, katanya: "Rasulullah صلی الله عليه وسلم bersabda:
  "Dua orang yang berjual-beli itu dengan kebebasan - yakni boleh mengurungkan jual- belinya atau jadi meneruskannya - selama keduanya itu belum berpisah. Apabila keduanya itu bersikap benar dan menerangkan - cacat-cacatnya, maka diberi berkahlah jual-beli keduanya, tetapi jikalau keduanya itu menyembunyikan - cacat-cacatnya - dan sama-sama berdusta, maka dileburlah keberakahan jual-beli keduanya itu." (Muttafaq 'alaih)

Enter your email address:

Delivered by FeedBurner

Rabu, Oktober 02, 2013

SOAL SOAL UJIAN NASIONAL 1989 SMA/MA

SOAL SOAL UJIAN NASIONAL 1989 SMA/MA

 1. 1. Jurusan IPA SMA/MA
 1. 2. Jurusan IPS SMA/MA

  Informasi jadwal ujian nasional 1989 tidak seperti di atas
  Hanya untuk latihan

 2. Riyadhus Shalihin
  -Imam An-Nawawi-
  Bab 4: Kebenaran
  Keempat: Dari Abu Tsabit, dalam suatu riwayat lain disebut-kan Abu Said dan dalam riwayat lain pula disebutkan Abulwalid, yaitu Sahl bin Hanif رضي الله عنه, dan dia pernah menyaksikan peperangan Badar, bahwasanya Nabi صلی الله عليه وسلم bersabda:
  "Barangsiapa yang memohonkan kepada Allah Ta'ala supaya dimatikan syahid dan permohonannya itu dengan secara yang sebenar-benarnya, maka Allah akan menyampaikan orang itu ke tingkat orang-orang yang mati syahid, sekalipun ia mati di atas tempat tidurnya." (Riwayat Muslim)

Enter your email address:

Delivered by FeedBurner