Sidebar atas

Senin, September 30, 2013

SOAL SOAL UJIAN NASIONAL 1990 SMA/MA

SOAL SOAL UJIAN NASIONAL 1990 SMA/MA

 1. 1. Jurusan IPA SMA/MA
 1. 2. Jurusan IPS SMA/MA

  Informasi jadwal ujian nasional 1990 tidak seperti di atas
  Hanya untuk latihan

 2. Riyadhus Shalihin
  -Imam An-Nawawi-
  Bab 4: Kebenaran
  Kedua: Dari Abu Muhammad, yaitu Alhasan bin Ali bin Abu Thalib radhiallahu 'anhuma, katanya: "Saya menghafal sabda dari Rasulullah صلی الله عليه وسلم yaitu: "Tinggalkan apa-apa yang menyangsikan hatimu - yakni jangan terus dilakukan - dan berpindahlah kepada apa- apa yang tidak menyangsikan hatimu - yakni yang hatimu tenang jikalau melakukannya. [7] Maka sesungguhnya bersikap benar itu adalah ketenangan dan berdusta itu menyebabkan timbulnya kesangsian."
  Diriwayatkan oleh Imam Termidzi dan ia mengatakan bahwa ini adalah Hadis shahih.
 3. [7]Jadi bila kila meragu-ragukan sesuatu, baiklah kita tinggalkan saja dan beralih pada yang tidak meragu- ragukan, misalnya sesuatu yang belum terang hukumnya yakni samar-samar atau syubhat, maka baiklah engkau tinggalkan saja.

Enter your email address:

Delivered by FeedBurner

Rabu, September 25, 2013

SOAL SOAL UJIAN NASIONAL 1991 SMA/MA

SOAL SOAL UJIAN NASIONAL 1991 SMA/MA

 1. 1. Jurusan IPA SMA/MA
 1. 2. Jurusan IPS SMA/MA

  Informasi jadwal ujian nasional 1991 tidak seperti di atas
  Hanya untuk latihan

 2. Riyadhus Shalihin
  -Imam An-Nawawi-
  Bab 4: Kebenaran
  Ketiga: Dari Abu Sufyan bin Shakhr bin Harb رضي الله عنه dalam Hadisnya yang panjang dalam menguraikan ceritera Raja Hercules. Hercules berkata: "Maka apakah yang diperintah olehnya?" Yang dimaksud ialah oleh Nabi صلی الله عليه وسلم Abu Sufyan berkata: "Saya lalu menjawab: "Ia berkata: "Sembahlah akan Allah yang Maha Esa, jangan menyekutukan sesuatu denganNya dan tinggalkanlah apa-apa yang dikatakan oleh nenek-moyangmu semua." Ia juga menyuruh supaya kita semua melakukan shalat, bersikap benar, menahan diri dari keharaman serta mempererat kekeluargaan." (Muttafaq 'alaih)

Enter your email address:

Delivered by FeedBurner

Selasa, September 24, 2013

SOAL SOAL UJIAN NASIONAL 1992

SOAL SOAL UJIAN NASIONAL 1992 SMA/MA

 1. 1. Jurusan IPA SMA/MA
 1. 2. Jurusan IPS SMA/MA

  Informasi jadwal ujian nasional 1992 tidak seperti di atas
  Hanya untuk latihan

 2. Riyadhus Shalihin
  -Imam An-Nawawi-
  Bab 4: Kebenaran
  Pertama: Dari Ibnu Mas'ud رضي الله عنه dari Nabi صلی الله عليه وسلم, sabdanya: "Sesungguhnya kebenaran - baik yang berupa ucapan atau perbuatan - itu menunjukkan kepada kebaikan dan sesungguhnya kebaikan itu menunjukkan ke syurga dan sesungguhnya seseorang itu niscaya melakukan kebenaran sehingga dicatatlah di sisi Allah sebagai seorang yang ahli melakukan kebenaran. Dan sesungguhnya berdusta itu menunjukkan kepada kecurangan dan sesungguhnya kecurangan itu menunjukkan kepada neraka dan sesungguhnya seseorang itu niscaya berdusta sehingga dicatatlah di sisi Allah sebagai seorang yang ahli berdusta." (Muttafaq 'alaih)
  Sabda Nabi صلی الله عليه وسلم Yuriibuka, boleh dengan difathahkan ya'nya (dan boleh pula didhamahnya, artinya: "Tinggalkanlah olehmu apa saja yang engkau ragukan perihal boleh atau halalnya sesuatu dan beralihlah kepada yang tidak ada keragu-raguan perihal itu dalam hatimu."

Enter your email address:

Delivered by FeedBurner

Kamis, September 19, 2013

SOAL SOAL UJIAN NASIONAL 1993 SMA/MA

SOAL SOAL UJIAN NASIONAL 1993 SMA/MA

 1. 1. Jurusan IPA SMA/MA
 1. 2. Jurusan IPS SMA/MA

  Informasi jadwal ujian nasional 1993 tidak seperti di atas
  Hanya untuk latihan

 2. Riyadhus Shalihin
  -Imam An-Nawawi-
  Bab 3: Sabar
  Dari Abu Abdur Rahman, yaitu Abdullah bin Mas'ud رضي الله عنه katanya: "Seakan-akan saya melihat kepada Rasulullah صلی الله عليه وسلم sedang menceriterakan tentang seorang Nabi dari sekian banyak Nabi-nabi shalawatuliah wa salamuhu 'alaihim. Beliau dipukuli oleh kaumnya, sehingga menyebabkan keluar darahnya dan Nabi tersebut mengusap darah dari wajahnya sambil mengucapkan: "Ya Allah ampunilah kaum hamba itu, sebab mereka itu memang tidak mengerti." (Muttafaq 'alaih)

Enter your email address:

Delivered by FeedBurner

Rabu, September 18, 2013

SOAL SOAL UJIAN NASIONAL 1994 SMA/MA

SOAL SOAL UJIAN NASIONAL 1994 SMA/MA 


 1. 1. Jurusan IPA SMA/MA
 1. 2. Jurusan IPS SMA/MA

  Informasi jadwal ujian nasional 1994 tidak seperti di atas
  Hanya untuk latihan

 2. Riyadhus Shalihin
  -Imam An-Nawawi-
  Bab 3: Sabar
  Dari 'Atha' bin Abu Rabah, katanya: "Ibnu Abbas radhiallahu 'anhuma mengatakan padaku: "Apakah engkau suka saya tunjukkan seorang wanita yang tergolong ahli syurga?" Saya berkata: "Baiklah." Ia berkata lagi: "Wanita hitam itu pernah datang kepada Nabi صلی الله عليه وسلم lalu berkata: "Sesungguhnya saya ini terserang oleh penyakit ayan dan oleh sebab itu lalu saya membuka aurat tubuhku. Oleh kerananya haraplah Tuan mendoakan untuk saya kepada Allah - agar saya sembuh." Beliau صلی الله عليه وسلم bersabda: "Jikalau engkau suka hendaklah bersabar saja dan untukmu adalah syurga, tetapi jikalau engkau suka maka saya akan mendoakan untukmu kepada Allah Ta'ala agar penyakitmu itu disembuhkan olehNya." Wanita itu lalu berkata: "Saya bersabar," lalu katanya pula: "Sesungguhnya kerana penyakit itu, saya membuka aurat tubuh saya. Kalau begitu sudilah Tuan mendoakan saja untuk saya kepada Allah agar saya tidak sampai membuka aurat tubuh itu." Nabi صلی الله عليه وسلم lalu mendoakan untuknya - sebagaimana yang dikehendakinya itu." (Muttafaq 'alaih)

Enter your email address:

Delivered by FeedBurner

Senin, September 16, 2013

SOAL SOAL UJIAN NASIONAL 1995 SMA/MA

SOAL SOAL UJIAN NASIONAL 1995 SMA/MA

 1. 1. Jurusan IPA SMA/MA
 1. 2. Jurusan IPS SMA/MA
 2. 3. Yang Lainnya

  Informasi jadwal ujian nasional 1995 tidak seperti di atas
  Hanya untuk latihan

 3. Riyadhus Shalihin
  -Imam An-Nawawi-
  Bab 3: Sabar
  Dari Aisyah رضي الله عنها, bahwasanya ia bertanya kepada Rasululiah صلی الله عليه وسلم perihal penyakit taun, lalu beliau memberi-tahukannya bahwa sesungguhnya taun itu adalah sebagai siksaan yang dikirimkan oleh Allah Ta'ala kepada siapa saja yang dikehendaki olehNya, tetapi juga sebagai kerahmatan yang dijadikan oleh Allah Ta'ala kepada kaum mu'minin. Maka tidak seorang hambapun yang tertimpa oleh taun, kemudian menetap di negerinya sambil bersabar dan mengharapkan keridhaan Allah serta mengetahui pula bahwa taun itu tidak akan mengenainya kecuali kerana telah ditetapkan oleh Allah untuknya, kecuali ia akan memperoleh seperti pahala orang yang mati syahid." (Riwayat Bukhari)

Enter your email address:

Delivered by FeedBurner

Minggu, September 15, 2013

SOAL SOAL UJIAN NASIONAL 1996 SMA/MA

SOAL SOAL UJIAN NASIONAL 1996 SMA/MA

 1. 1. Jurusan IPA SMA/MA
 1. 2. Jurusan IPS SMA/MA
 2. 3. Yang Lainnya
  Informasi jadwal ujian nasional 1996 tidak seperti di atas
  Hanya untuk latihan
 3. Riyadhus Shalihin
  -Imam An-Nawawi-
  Bab 3: Sabar
  Dari Abu Yahya, yaitu Shuhaib bin Sinan رضي الله عنه, katanya: Rasulullah صلی الله عليه وسلم bersabda:
  "Amat mengherankan sekali keadaan orang mu'min itu, sesungguhnya semua keadaannya itu adalah merupakan kebaikan baginya dan kebaikan yang sedemikian itu tidak akan ada lagi seseorangpun melainkan hanya untuk orang mu'min itu belaka, yaitu apabila ia mendapatkan kelapangan hidup, iapun bersyukur-|ah, maka hal itu adalah kebaikan baginya,sedang apabila ia ditimpa oleh kesukaran - yakni yang merupakan bencana - iapun bersabar dan hal inipun adalah merupakan kebaikan baginya." (Riwayat Muslim)

Enter your email address:

Delivered by FeedBurner

Sabtu, September 14, 2013

SOAL SOAL UJIAN NASIONAL 1997 SMA/MA

SOAL SOAL UJIAN NASIONAL 1997 SMA/MA

 1. 1. Jurusan IPA SMA/MA
 1. 2. Jurusan IPS SMA/MA
 2. 3. Yang Lainnya
  Informasi jadwal ujian nasional 1997 tidak seperti di atas
  Hanya untuk latihan
 3. Riyadhus Shalihin
  -Imam An-Nawawi-
  Bab 2: Taubat
  Dan dari Abu Hurairah رضي الله عنه bahwasanya Rasulullah صلی الله عليه وسلم bersabda:
  "Allah Subhanahu wa Ta'ala tertawa - merasa senang - kepada dua orang yang seorang membunuh pada lainnya, kemudian keduanya dapat memasuki syurga. Yang seorang itu berperang fisabilillah kemudian ia dibunuh, selanjutnya Allah menerima taubat atas orang yang membunuhnya tadi, kemudian ia masuk Islam dan selanjutnya dibunuh pula sebagai seorang syahid." (Muttafaq 'alaih)

Enter your email address:

Delivered by FeedBurner