Sidebar atas

Minggu, November 22, 2009

SILABUS BAHASA JAWA KLS. X SMA

SILABUS BAHASA JAWA KLS. X SMA
Nama Sekolah : SMA Negeri I Kutowinangun
Mata pelelajaran : Bahasa Jawa
Kelas : X(sepuluh) / Umum
Semester : Gasal/Ganjil
 1. Standar Kompetensi : Bisa ngrungokake lan mahami sarta tumanggap sadhengah wacana lisan kanthi ngrungoake informasi utawa pawarta sing diwedharake langsung,
  utawa rekaman
 2. KOMPETENSI DASAR
  1. Ngrungoake woro-woro
  2. Ngrungokake pawarta
  3. Ngrungokake crita pengalaman secara langsung utawa saka rekaman
 3. MATERI PEMBELAJARAN
  1. Woro- Woro
  2. Pawarta
  3. Crita Pengalaman
 4. PENGALAMAN BELAJAR
  1. Siswa nyimak isi / amanat woro-woro
  2. Siswa nekakake kanthi lisan woro-woro sing dirungu
  3. Siswa nyemak lan nyathet pokok-pokok isining pawarta
  4. Siswa nyathet pokok isine pawarta
  5. Siswa nyemak lan nyathet tokoh-tokoh ing sajroning crita
  6. Siswa nyritakake tokoh mau
 1. INDIKATOR
  1. Nyathet isi utama amanat pokok ing sajrone woro-woro sing diandharake
  2. Nanggapi kanthi lisan isine woro-woro
  3. Nulis pokok-pokok isining pawarta nganggo ukara ringkes
  4. Crita lisan ringkesaning pawarta
  5. Mangsuli pitakon saka pawarta
  6. Nanggapi isining pawarta
  7. Nyebutake tokoh-tokohing crita
  8. Nyritakake tokoh-tokohe kanthi runtu
 2. PENILAIAN
  1. Jenis Tagihan
   Tugas Pribadi
   ( Tinulis lan lisan )
  2. Bentuk Instrumen
   Andharan
  3. Instrumen
   Tulisen amanat utawa isine woro-woro iki
   Critakna kanthi lisan amanate woro-woro sing dirungu
   Tulisen isi amanat ing sajroning pawarta kang kok rungu, nganggo pangejo kang bener
   Critaa ringkesane pawarta
   Kepiye tangkepmu marang isine pawarta sing kongrungu
   Sebutna jenenge tokoh-tokoh crita
   Kepriye bae watake para tokoh mau ?
 3. ALOKASI WAKTU: 2 x 45 (menit)
 4. SUMBER / BAHAN / ALAT
  1. Conto Woro-woro
  2. Pawarta
  3. Crita Pengalaman
Selengkapnya Silahkan DOWNLOAD Dibawah ini :
1. File dalam bentuk WORD (DOC)
2. File dalam bentuk PDF


Enter your email address:

Delivered by FeedBurner

Tidak ada komentar :

Posting Komentar