Sidebar atas

Rabu, Februari 03, 2010

RPP BAHASA JAWA KELAS. XII B SMA/MA

RPP BAHASA JAWA KELAS. XII B SMA/MA

Mata Pelajaran: BAHASA JAWA
Kelas/Semester: XII-IA Lan IS/Genap
Pertemuan ke :
Alokasi waktu : 2 x 45 menit.
 1. STANDAR KOMPETENSI
  Bisa ngrungokake lan ngerti sarta nanggapi saben wacana lisan non sastra kang abasa Jawa.
 2. KOMPETENSI DASAR
  1.1. Ngrungokake warta lan nanggapi pawarta.
 3. INDIKATOR
  Nyatet bakuning isining pawarat.
  Nakokake lan mangsuli isining pawarta.
  Nanggapi isining pawarta.
 4. TUJUAN PEMBELAJARAN
  Siswa bisa nyatet bakuning isining pawarat.
  Siswa bisa nakokake lan mangsuli isining pawarta.
  Siswa bisa nanggapi isining pawarta.
 5. MATERI PEMBELAJARAN
  Pawarta
 6. METODE PEMBELAJARAN
  Demonstrasi
  Pitakon & wangsulan
  Diskusi
 1. SKENARIO PEMBELAJARAN
  1. Purwaka
   1. Guru nata kahanan siswa supaya suasana tertib.
   2. Para siswa kanthi tertib nampa wulangan.
   3. Guru menehi keterangan marang siswa babagan pawarta.
  2. Inti
   1. Siswa ngrungokake rekaman pawarta kang disediakake guru kanthi premani.
   2. Siswa nakokake bakuning pawarta.
   3. Siswa nyritakake isining pawarta nganggo basa dhewe.
   4. Siswa bisa nanggapi isining pawarta.
   5. Siswa bisa nggawe pawarta.
  3. Penutup
   1. Guru bebarengan para siswa ndudut isining pawarta
 2. SUMBER DAN SARANA
  1. Sumber Belajar
   Buku panduan
   Rekaman pawarta
  2. Sarana Belajar
   Tape
   Kaset isi pawarta
 3. PENILAIAN
  1. Penilaian
   Keseriusan siswa ing pasinaon ngrungokake pawarta.
   Keseriusan siswa anggone nentukake bakuning pawarta.
   Keseriusan siswa anggone nyritakake isining pawarta.
  2. Penilaian Hasil
   a. Isi pawarta
   b. Pilianing tembung
 4. Baca Selengkapnya Silahkan Download Dibawah Ini :
  1. File Bentuk PDF
  2. File Bentuk DOC

Enter your email address:

Delivered by FeedBurner

Tidak ada komentar :

Posting Komentar