Sidebar atas

Kamis, Januari 28, 2010

RPP BAHASA JAWA Kls XI A ,I SMA/MA

RPP BAHASA JAWA Kls XI A,I SMA/MA

Mata Pelajaran : BASA JAWA
Kelas / Semester: XI–IA lan IS/Ganjil
Pertemuan ke : I (satu)
Alokasi waktu : 2 x 45 menit
 1. STANDAR KOMPETEN
  Siswa bisa ngrungokake lan mangerteni wacana lisan non sastra.
 2. KOMPETENSI DASAR
  Ngrungokake (kanthi tumemen) lan mangerteni tanggap wacana/khotbah
 3. INDIKATOR
  Nyanthet wosing tanggap wacana/sambutan/khotbah sajroning pirang-pirang ukara
  Mbeberake kanthi lesan ringkesan tanggap wacana/sambutan/khotbah
 4. TUJUAN
  Siswa bisa nduweni keterampilan nyimak mligine tanggap wacana/sambutan/khotbah
  Siswa bisa mbeberake kanthi lesan ringkesan tanggap wacana/sambutan/khotbah
 1. MATERI PEMBELAJARAN
  Tuladha tanggap wacana/sambutan/khotbah
  Perangan-perangane tanggap wacana/sambutan/khotbah
  Wosing tanggap wacana
 2. METODE PEMBELAJARAN
  Ceramah bervariasi
  Tanya jawab/pitakon&wangsulan
  Diskusi
 3. SKANARIO PEMBELAJARAN


  1. Pambuka
   Guru ngandharake babagan tanggap wacana kanthi metode ceramah (10 menit)
  2. Inti
   Guru maosake tuladha tanggap wacana saka kalawarti/nyetelake rekaman saka radhio
   Siswa nyimak tuladha tanggap wacana
   Guru menehi pitakon babagan tanggap wacana (sapa sing mmicara, katujokake kanggo sapa, lan apa isine tanggap wacana)
   Siswa mangsuli pitakonan kang diparingake guru
   Guru ndhawuhi siswa ngringkes wosing tanggap wacana
   Siswa ngringkes wosing tanggap wacana
   Siswa mbeberake wosing tanggap wacana kantih lisan.
  3. Panutup
   Guru nyimpulake babagan wigati sajroning tanggap wacana
   Refleksi

 4. SUMBER Dan SARANA
  Kalawarti. Rekaman Radio
 5. PENILAIAN

  1. Penilaian proses Pocapan, intonasi, ejaan, pilihan tembung, jumbuhing karo topik kang ditemtokake
  2. Penilaian hasil

 6. Baca Selengkapnya Silahkan Download Di Bawah Ini :
  1. File bentuk PDF
  2. File bentuk DOC

Enter your email address:

Delivered by FeedBurner

Tidak ada komentar :

Posting Komentar