Sidebar atas

Selasa, Januari 19, 2010

SILABUS BAHASA JAWA KELAS XII SMA

SILABUS BAHASA JAWA KELAS XII SMA


Nama Sekolah : SMA Negeri I Kutowinangun
Mata Pelajaran : Bahasa Jawa
Kelas : XII (duabelas)
Semester : I (satu)
 1. STANDAR KOMPETENSI
  Bisa ngrungokake lan mahami sarta nanggapi sadhengah wacana lesan non sastra awujud pawarta ana ing maneka warna Basa Jawi
 2. KOMPETENSI DASAR
  Ngrungokake lan nanggapi pawarta
  Pacelathon karo sadhengah lapisan masyarakat
  Nyritakake maneh surasane ceramah/wacan kang dirungokake
  Micara / crita babagan prastawa wigati
 1. MATERI POKOK
  Pawarta
  Teks pacelathon
  Crita babagan prastawa wigati
  Teks wacan (wacan cerita rakyat)


 2. PENGALAMAN BELAJAR
  Ngrungokake pawarta.
  Nyathet wosing pawarta.
  Nyritakake isining pawarta.
  Nanggapi isine pawarta
  Ngetrapake unggah ungguh basa Jawa
  Ngringkes crita / wacan
  Nyritakake prastawa wigati


 3. Traffic Exchange with 160,000+ members
 4. INDIKATOR
  Nyathet pokok-pokok isining pawarta.
  Ngajokake pitakon lan njawab isining pawarta.
  Ngetokake uneg-uneg nanggapi sajeroning pawarta.
  Pacelathon karo wong liya lumantar tulisan / lesan kanthi ukara pokok lan panjaluk kang becik lan bener kang trep karo unggah ungguh basa Jawa
  Nyritakake maneh wacan kanthi ragam basa Jawa
  Njlentrehake ringkasan crita / wacan kanthi sadhengah basa Jawa
  Njlentrehake isi wacan
  Nyritakake prastawa wigati lumantar sadhengah ragam basa Jawa
  Menehi tanggapan tumrah prastawa-prastawa wigati
 5. PENILAIAN

  1. Jenis Tagihan
   Tugas individu
   Uraian bebas
  2. Instrumen
   Apa isine pawarta.

 6. SUMBER/BAHAN ALAT
  Buku Piwulangan Basa Jawa
  Rekaman Pawartos Radio

 7. Baca Selengkapnya Silahkan Download Dibawah Ini :
  1. File Bentuk DOC
  2. File Bentuk PDF

Enter your email address:

Delivered by FeedBurner

Tidak ada komentar :

Posting Komentar