Sidebar atas

Selasa, Januari 12, 2010

SILABUS BAHASA JAWA Kls.XI SMA/MA

SILABUS BAHASA JAWA Kls.XI SMA/MA

Nama sekolah : SMA Negeri I Kutowinangun
Mata Pelajaran : Bahasa Jawa
Kelas / Semester: XI / Gasal
 1. STANDAR KOMPETENSI
  Siswa bisa ngrungokake lan ngerti sarta nanggapi sadengah jenis wacana lesan non sastra awujud tanggap wacana/sambutan/khotbah/guneman ing wawan rembug lan musyawarah ing sadengah basa Jawa.
 2. KOMPETENSI DASAR
  Ngrungokake tanggap wacana/sambutan/khotbah
  Ngrungokake guneman sajroning wawan rembug
 1. MATERI POKOK
  Tanggap wacana
  Wawan rembug
 2. PENGALAMAN BELAJAR
  Ngrungokake tanggap wacana
  Nyathet wosing tanggap wacana/sambutan/khotbah ana ing pirang-pirang ukara
  Nanggapi wosing tanggap wacana/sambutan
  Mangsuli pitakonan kang jumbuh karo wosing tanggap wacana
  Mbeberake kanthi lesan ringkesan tanggap wacana
 3. INDIKATOR
  Nyathet wosing tanggap wacana/khotbah sajroning pirang-pirang ukara.
  Mbeberake kanthi lesan ringkesan tanggap wacana/sambutan/khotbah 4. PENILAIAN

  1. Tagihan
   Tugas pribadi
  2. Bentuk Inst.
   Uraian
  3. Instrumen
   Sapa sing maringi tanggap wacana
   Katujokaka kanggo sapa tanggap wacana iku
   Apa isine tanggap wacana
 5. Traffic Exchange with 160,000+ members
 6. SUMBER /BAHAN
  rekaman tanggap wacana
  tanggap wacana saka guru kanthi lesan


 7. Baca Selengkapnya Silahkan Download Dibawah Ini :
  1. File Bentuk DOC
  2. File Bentuk PDF

Enter your email address:

Delivered by FeedBurner

Tidak ada komentar :

Posting Komentar