Sidebar atas

Senin, September 13, 2010

SILABUS DAN RPP SMA/MA KELAS XI B BAHASA JAWA

SILABUS DAN RPP SMA/MA KELAS XI B BAHASA JAWA

SILABUS XI B
Nama sekolah :SMA Negeri I Kutowinangun
Mata Pelajaran :Bahasa Jawa
Kelas / Semester:XI / Genap
Standar Kompetensi
 1. Siswa bisa nglairake/mbeberake pikiran penemu, gagasan, lan pangrasa kanthi lesan lumantar sesorah, crita, wawan rembug nganggo basa jawa kanthi unggah ungguh basa kang bener.
 2. Kompetensi Dasar
  a.Rembugan karo wong tuwa utawa wong kang luwih tuwa
  b.Seminar kanthi tema tinamtu
 3. Materi Pokok
  a.Takon
  b.Nglantarake piweling
 4. Atur-atur
  a.Ukara penemu (opini) babagan pariwisata, organisasi, forum resmi
  b.Ukara fakta babagan
 1. Pengalaman Belajar
  a.Siswa gawe naskah rembugan babagan atur-atur
  b.Siswa maragakake pirembugan
  Ngandharake argumentasi manut topik kang dirembug nganggo basa jawa baku
 2. Indikator
  a.Maragakake pirembugan takon
  b.Maragakake babagan piweling
  c.Maragakake tatacarane atur-atur
  Ngandharake argumentasi manut topik kang dirembug nganggo basa jawa baku
 3. Penilaian
  Tagihan
  Kelompok
  Kelompok
 4. Bentuk Inst.
  Performansi/maragakake
  Performansi/maragakake
 5. Instrumen
  a.Coba tindakna carane takon
  b.Coba tindakna carane nglantarake piweling
  c.Coba tindakna tata carane
 6. atur-atur
  a.Andharna penemu kanthi lesan babagan pariwisata
  b.Andharna penemu kanthi lesan babagan organisasi
  c.Andharna
  Alokasi Waktu
  2 x 45 menit
 7. Sumber Bahan
  Naskah pirembugan
  Makalah seminar
Selengkapnya Silahkan Download File Dibawah Ini :
1.File Bentuk PDF 
2.File Bentuk DOC 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
Mata Pelajaran :BAHASA JAWA 
Kelas/Semester :XI IA lan IS/ Genap. 
Pertemuan ke :
Alokasi waktu :2 x 3 x 45 menit
 1. Standar kompetensi
  Siswa bisa ngrukokake, ngerti lan nanggapi saben wacana lisan, tanggap wacana/khotbah.
 2. Kompetensi dasar
  1.1 Ngrungokake musyawarah lan nanggapi.
  1.2 Nanggapi jroning musyawarah.
 3. Indikator
  1.Ngrungokake musyawarah
  1.Nyatet wosing musyawarah
  2.Ngangkum / ngringkes wosing musyawarah
  3.Nakokake lan mangsuli wosing musyawarah
  4.Ngaturake kritikan lan penyengkuyung
  I.Tujuan Pembelajaran
  II.Materi
  Musyawarah
  III.Metode Pembelajaran
  1.Ceramah bervariasi
  2.Tanya jawab/pitakon & wangsulan
  3.Demonstrasi
  4.Diskusi
  IV.Skenario Pembelajaran
  1.Guru uluk salam
  2.Guru nerangake peranganing musyawarah
  3.Siswa mbagi kelompok
  4.Guru menehi tugas supaya siswa nganakake musyawarah
  5.Siswa nyimpulake peranganing ukara kanggo musyawarah
  6.Siswa nggawe laporan hasil musyawarah
  V.Sumber lan Media Pembelajaran
  a.Sumber belajar
  b.Paraga siswa
  c.Sarana pelajaran
  d.Piranti nulis
  VI.Penilaian
  a.Penilaian proses
  -Panyengkuyunge para siswa ing sakjroning nyimak musyawarah
  b.Penilaian hasil
  -Pikolehing siswa nggone melu musyawarah tumeka rampung
Selengkapnya Silahkan Download File Dibawah Ini : 
3.File Bentuk PDF 
4.File Bentuk DOC 

Enter your email address:

Delivered by FeedBurner

Tidak ada komentar :

Posting Komentar