Sidebar atas

Jumat, September 10, 2010

SILABUS DAN RPP SMA/MA KELAS XII B BAHASA JAWA

SILABUS DAN RPP SMA/MA KELAS XII BAHASA JAWA

SILABUS XII B
Nama Sekolah : SMA Negeri I Kutowinangun
Mata Pelajaran : Bahasa Jawa
Kelas : XII
Semester : II
 1. Standar Kompetensi
  Siswa bisa ngrungokake lan ngerti / paham sarta nanggapi werna-werni wacana lisan dudu sastra awujud warta ing samu barang werna-wernaning basa Jawa
 2. Kompetensi Dasar
  1.Ngrungokake warta lan nanggapi
 3. Materi Pokok dan Uraian Materi Pokok
  Pawarta
 4. Pengalaman Belajar
  Ngrungokake pawarta
  Nemokake bakuning pawarta
  Bisa nyritakake isining parat
 5. Indikator
  Nyatet bakuning isining pawarta
  Nakokake lan mangsuli isining pawarta
  Nanggapi isine pawarta
 1. Penilaian
  Jenis Tagihan
  Tugas individu
 2. Bentuk Instrumen
  Tes lisan
 3. Instrumen
  Rungokna pawarta kanthi patitis pawarta iki
  Apa wasing pawarta
  Critakna isining pawarta
  Kepiye panemumu sakwise ngrungokake pawarta kasebut
 4. Alokasi Waktu (Menit)
  2x 45’
 5. Sumber/Bahan Alat
  Buku, TV, Radio, Rekaman pawarta, Kalawarti
Selengkapnya Silahkan Download Saja File Dibawah Ini :
1.File Bentuk PDF
2.File Bentuk DOC

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN
No: 13.
Mata Pelajaran : BASA JAWA
Kelas/Semester : XII-IA Lan IS/Genap
Pertemuan ke :
Alokasi waktu : 2 x 45 menit.
 1. Standar Kompetensi
  Bisa ngrungokake lan ngerti sarta nanggapi saben wacana lisan non sastra kang abasa Jawa.
 2. Kompetensi Dasar
  1.1. Ngrungokake warta lan nanggapi pawarta.
 3. Indikator
  Nyatet bakuning isining pawarat.
  Nakokake lan mangsuli isining pawarta.
  Nanggapi isining pawarta.
 4. Tujuan Pembelajaran
  Siswa bisa nyatet bakuning isining pawarat.
  Siswa bisa nakokake lan mangsuli isining pawarta.
  Siswa bisa nanggapi isining pawarta.
 5. Materi Pembelajaran
  Pawarta
 6. METODE P[EMBELAJARAN
  Demonstrasi
  Pitakon & wangsulan
  Diskusi
 7. SKENARIO PEMBELAJARAN
 8. Kegiatan
  Purwaka
  1.Guru nata kahanan siswa supaya suasana tertib.
  2.Para siswa kanthi tertib nampa wulangan.
  3.Guru menehi keterangan marang siswa babagan pawarta.
 9. Inti
  1. Siswa ngrungokake rekaman pawarta kang disediakake guru kanthi premani.
  2. Siswa nakokake bakuning pawarta.
  3. Siswa nyritakake isining pawarta nganggo basa dhewe.
  4. Siswa bisa nanggapi isining pawarta.
  5. Siswa bisa nggawe pawarta.
 10. Penutup
  1.Guru bebarengan para siswa ndudut isining pawarta.
Selengkapnya Silahkan Download Saja File Dibawah Ini :
3.File Bentuk PDF
4.File Bentuk DOC

Enter your email address:

Delivered by FeedBurner

2 komentar :