Sidebar atas

Kamis, September 09, 2010

SILABUS DAN RPP SMA/MA KELAS XII A BAHASA. JAWA

SILABUS DAN RPP SMA/MA KELAS XII A BAHASA.JAWA
SILABUS XII A

Nama Sekolah : SMA Negeri I Kutowinangun
Mata Pelajaran : Bahasa Jawa
Kelas : XII ( IPA dan IPS)
Semester : I (ganjil)
 1. Standar Kompetensi
  Bisa ngrungokake lan mahami sarta nanggapi sadhengah wacana lesan non sastra awujud pawarta ana ing maneka warna Basa Jawi
 2. Kompetensi Dasar
  Ngrungokake lan nanggapi pawarta
 3. Materi Pokok dan Uraian Materi Pokok
  Pawarta
 4. Pengalaman Belajar
  Ngrungokake pawarta.
  Nyathet wosing pawarta.
  Nyritakake isining pawarta.
  Nanggapi isine pawarta
 5. Indikator
  Nyathet pokok-pokok isining pawarta.
  Ngajokake pitakon lan njawab isining pawarta.
  Ngetokake uneg-uneg nanggapi sajeroning pawarta.
 1. Penilaian
  Jenis Tagihan
  Tugas individu
  Bentuk Instrumen
  Uraian bebas
  Instrumen
  Apa isine pawarta
 2. Alokasi Waktu (Menit)
  2 x 45’
 3. Sumber/Bahan Alat
  Buku Piwulangan Basa Jawa
  Rekaman Pawartos Radio
 4. Standar Kompetensi
  Bisa nglairake pikiran, panemu, gagasan lan pangrasa kanthi lesan sajroning maneka warna basa Jawa kanthi unggah-ungguh basa Jawa.
 5. Kompetensi Dasar
  Pacelathon karo sadhengah lapisan masyarakat
 6. Materi Pokok dan Uraian Materi Pokok
  Teks pacelathon
 7. Pengalaman Belajar
  Siswa bisa ngetrapake unggah ungguh basa Jawa
 8. Indikator
  Pacelathon karo wong liya lumantar tulisan / lesan kanthi ukara pokok lan panjaluk kang becik lan bener kang trep karo unggah ungguh basa Jawa
 9. Penilaian
  Jenis Tagiha
  Tugas kelompok
  Bentuk Instrumen
  Uraian praktek
  Instrumen
  Gawea pacelathon
 10. Alokasi Waktu (Menit)
  2x 45’
 11. Sumber/Bahan Alat
  Buku Piwulang Basa Jawa
Lebih Lengkap Download Saja File Dibawah Ini :
1. File Bentuk PDF
2. File Bentuk DOC

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN
Mata Pelajaran : BAHASA JAWA
Kelas Semester : XII-1A dan IS/Ganjil
Pertemuan ke :
Alokasi waktu : 2 x 2 x 45 menit
 1. Standar Kompetensi
  Bisa ngrungokake lan mahami sarta nanggapi sedhengah wacan lesan non sastra awujud pawarta/ maneka warna Basa Jawa.
 2. Kompetensi Dasar
  Ngrungokake pawarta
  Nanggapi pawarta
 3. Indikator
  Nyatet pokok-pokok isining pawarta
  Ngajokake pitakon lan njawab isining pawarta
  Ngetokake uneg-uneg, nanggapi pawarta.
 4. Tujuan Pembelajaran
  Siswa bisa nyatet pokok-pokok isining pawarta
  Siswa bisa pitakon lan njawab isining pawarta
  Siswa bisa ngetokake uneg-uneg
 5. Materi Pembelajaran
  Pawarta.
 6. Metode Pembelajaran
  Demontrasi
  Tanya jawab
Lebih Lengkap Download Saja File Dibawah Ini :
3. File Bentuk PDF
4. File Bentuk DOC

Enter your email address:

Delivered by FeedBurner

Tidak ada komentar :

Posting Komentar